тел.: 088 8220778
email: 2012@nasko-1701.com


Доверете се на опита!
Доверете се на опита!

Професионална предпечатна подготовка и компютърен дизайн:

  • компютърен набор с високо качество;
  • прецизно страниране при макети с различни формати;
  • сканиране и обработка на щрихови, полутонови и цветни изображения;
  • изработване на таблици, схеми и формули с произволна сложност;
  • разпечатване на PostScript лазарен принтер с висока разделителна способност;
  • цветоотделяне, цветни корици и илюстрации, експониране върху филм;
  • запазване на диск на всички предишни поръчки;
  • съдействие при печат на книги.

Бързо и качествено изпълнение на всяка поръчка -
книги, брошури, списания, рекламни материали.


Ценова листа за книги
спрямо печатна страница А5-формат (16/60х84)

1. Набор (за 1800 знака) 1,00-1,20 лв.
2. Страниране (включва 1 разпечатка на хартия за коректура) 0,50 лв.
3. Разпечатване на лазерен принтер:
- на хартия
- на паус

0,20 лв.
0,30 лв.

Допълнителни предпечатни услуги

4. Сканиране и обработка на снимки:
- щрих
- полутоново
- цветно сканиране

0,90 лв./100 кв.см
1,30 лв./100 кв.см
1,95 лв./100 кв.см
5. Таблици, схеми, формули, корици, цветоотделки в зависимост от сложността
 
Забележка: Преди страниране текстовете се подлагат на допълнителна обработка с разработвана повече от 10 години програма, която предотвратява възникване на технически и пунктуационни грешки, спестява време и значителен труд при корекциите. Този софтуер не се продава и е недостъпен за конкурентни фирми за предпечатна подготовка.
 

Вече над 1000 издания!
Вече над 1200 издания!

тел.: 088 8220778
email: 2012@nasko-1701.com


ИЗРАБОТВАНЕ НА WEB-СТРАНИЦИ

webdesign